Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 164345
  • Do końca roku: 234 dni
  • Do wakacji: 45 dni
 • Kalendarium

  Wtorek, 2021-05-11

  Imieniny: Igi, Mamerta

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. bł. ks. J. Popiełuszki
w Ząbkach (z dnia 7 maja 2021r.)

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!!!

Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021r. poz. 824)

Od dnia 4 maja 2021r. wszystkie zajęcia w klasach I – III są prowadzone w trybie stacjonarnym.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII jest wydłużone do 15 maja 2021r.

Zajęcia są prowadzone zgodnie z tygodniowym planem lekcji, z użyciem platformy OFFICE 365 MS TEAMS.

Dla uczniów klas VIII nadal są organizowane konsultacje na terenie szkoły w grupie do 5 uczniów z przedmiotów egzaminacyjnych na dotychczasowych zasadach (uczeń zgłasza do nauczyciela chęć wzięcia udziału w konsultacjach).

Świetlica szkolna zapewnia opiekę w godz. 7.00 – 17.00 dla uczniów, których zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym.

Od 17 maja 2021r. do 28 maja 2021r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie klas IV – VIII – zajęcia będą prowadzone w systemie hybrydowym (mieszanym), równomiernie i naprzemiennie w cyklu jednodniowym (stacjonarnie/zdalnie lub zdalnie/stacjonarnie) według harmonogramu (informacja w e-dzienniku), zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

W dniach 25, 26, 27 maja 2021r.egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych w klasach I – VII.

Dzień 4 czerwca 2021r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w klasach I – VIII zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 29 września 2020r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

W dniach 25 – 27 maja oraz 4 czerwca 2021r. świetlica zapewnia zajęcia opiekuńcze dla tych uczniów, których rodzice pracują i nie mogą zapewnić opieki w w/w dniach.

Zajęcia stacjonarne zorganizowane są z uwzględnieniem aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

 

Dyrektor szkoły

 

Dorota Bisialska

Najnowsze publikacje